Advokatfirman Peter Wanhainen AB
Bakgrund
Samarbetande advokater
Kontakta oss
Startsida
Advokatbyrån bildades 1981. Vi arbetar med brottmål och som målsägarbiträden.
Har sedan vård enligt LVU kom att prövas av förvaltningsrätt 1980, arbetat som offentliga biträden för barnet alternativt föräldrarna.
Samma sak har gällt prövningar vid förvaltningsrätten av vård enligt LPT och LRV, samt vård enligt LVM.
Vi arbetar även med migrationsärenden, familjerätt, fastighetsrätt, boutredningar samt personskaderegleringar.
Samt andra civilrättsliga tvister.


Startsida
Bakgrund
Samarbetande advokater
Kontakta oss